Feather

Feather je proizvođačem tih najoštrijih britvica. Do danas je to japanski brand koji je potpuno samodostatan i neće dopustiti nikome drugom da ih pokoleba. Varijanta 71s je vrlo oštra, ali obavlja posao kako treba. Varijanta 81 brije i korice - idealno za sigurnu ruku i gustu bradu.

Oštrina
Sortiranje (brijači)
Cijena