I.

Osnovna odredba

 1. Voditelj obrade osobnih podataka u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka ( "GDPR") je Gentleman Store sro IČ 03964361 sa sjedištem na adresi Roháčova 177/7, 130 00 Prag (u daljnjem tekstu: "administrator").

 2. Kontakt podaci administratora su:

  adresa: Roháčova 7, 130 00, Praha

  e-mail: jsme@gentlemanstore.cz

  telefon: +420 273 132 638

 3. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu fizičku osobu; fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito pozivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više specifičnih fizičkih, fizioloških, genetskih, mentalnih , ekonomskih, kulturnih ili društvenih identiteta te fizičke osobe.

 4. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

 

II.

Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

 1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dali ili osobne podatke koje je administrator pribavio na temelju ispunjenja vaše narudžbe.

 2. Administrator obrađuje vaše identifikacijske i kontaktne podatke te podatke potrebne za izvršavanje ugovora.

 

III.

Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

 1. Pravni razlog za obradu osobnih podataka je

 2. izvršavanje ugovora između vas i administratora u skladu s člankom 6. stavkom 1., dopisom b) GDPR,

 3. legitimni interes administratora u pružanju izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i novosti) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) f) GDPR,

 4. Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i novosti) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) a) GDPR u vezi s stavkom 7. stavkom 2. Zakona br. 480/2004 Coll. o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da nije naručena roba ili usluge.

 5. Svrha obrade osobnih podataka je

 6. podmirivanje vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora; prilikom naručivanja potrebni su osobni podaci koji su potrebni za uspješno izvršenje narudžbe (ime i adresa, kontakt), pružanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i ispunjenje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor ili ga izvršiti,

 7. slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.

 8. Ne postoji automatska pojedinačna odluka administratora u smislu članka 22. GDPR -a.

 

IV.

Razdoblje čuvanja podataka

 1. Administrator pohranjuje osobne podatke

 2. za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora i za podnošenje zahtjeva po tim ugovornim odnosima (u razdoblju od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

 3. do opoziva suglasnosti za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, najduže 15 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole.

 4. Nakon razdoblja čuvanja osobnih podataka, administrator briše osobne podatke.

 

V.

Primatelji osobnih podataka (kooperanti voditelja obrade)

 1. Primatelji osobnih podataka su osobe

 2. uključeni u isporuku robe / usluga / izvršenje plaćanja na temelju ugovora,

 3. pružanje usluga rada e-trgovine i drugih usluga u vezi s radom e-trgovine,

 4. pružanje marketinških usluga.

 5. Voditelj obrade namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju (zemlju koja nije članica EU) ili međunarodnu organizaciju. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama pružatelji su usluga u cloudu.

 

VI.

Vaše prava

 1. Pod uvjetima navedenim u GDPR -u, imate

 2. pravo pristupa svojim osobnim podacima u skladu s člankom 15. GDPR -a,

 3. pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s člankom 16. GDPR -a ili ograničenja u obradi u skladu s člankom 18. GDPR -a.

 4. pravo na brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 17. GDPR -a.

 5. pravo na prigovor obrade u skladu s člankom 21. GDPR -a a

 6. pravo na prijenos podataka prema članku 20. GDPR -a.

 7. pravo na povlačenje privole za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e -adresu administratora navedenu u članku III. navedenih uvjeta.

 8. Također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno.

 

VII.

Uvjeti zaštite osobnih podataka

 1. Administrator obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

 2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za zaštitu spremišta podataka i spremišta osobnih podataka u papirnatom obliku.

 3. Voditelj obrade izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.

 

VIII.

Završne odredbe

 1. Slanjem narudžbe s mrežnog obrasca za narudžbe potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.

 2. Slažete se s ovim uvjetima provjerom svoje privole putem internetskog obrasca. Provjerom pristanka potvrđujete da ste upoznati sa uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.

 3. Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Nova verzija ovih uvjeta i odredbi bit će objavljena na njihovoj web stranici, a u isto vrijeme nova verzija ovih uvjeta i odredbi bit će vam poslana na adresu e-pošte koju ste dali administratoru.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu 25. svibnja 2018. godine.